Bảo hiểm Y tế: Những dịch vụ nào được bao trả?

Nếu quý vị có bảo hiểm y tế quý vị có thể yên tâm. Quý vị sẽ không
phải trả nhiều tiền tự trả nếu quý vị gặp phải tình huống cấp cứu
hay cần phải tới bệnh viện. Quý vị sẽ không phải trả nhiều tiền khi
quý vị đi khám chỗ bác sĩ. Quý vị sẽ không phải trả nhiều tiền mua thuốc điều trị. Nhưng, điều quan trọng là quý vị phải biết các phúc lợi của chương trình bảo hiểm y tế của quý vị và những dịch vụ mà quý vị được bao trả bởi vì không phải tất cả các chương trình bảo hiểm y tế đều bao trả các dịch vụ như nhau.

Ở Maryland, tất cả các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân phải chi trả cho một số dịch vụ cơ bản; những dịch vụ này được gọi là các phúc lợi chăm sóc sức khỏe thiết yếu.

Trong số những phúc lợi thiết yếu này cũng có một số giới hạn. Ví dụ, có nhiều thuốc kê toa rất giống nhau. Hãng bảo hiểm có thể bao trả cho thuốc này nhưng lại không bao trả cho loại thuốc kia. Vì vậy, nếu bác sĩ của quý vị kê toa một loại thuốc điều trị nào đó thì điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thuốc đó nằm trong danh mục thuốc điều trị được hãng bảo hiểm của quý vị bao trả—danh mục này được gọi là danh mục thuốc đề nghị.

Những Phúc lợi Chăm sóc Sức khỏe Thiết yếu

 • Khám tại phòng khám của bác sĩ
 • Điều trị trong bệnh viện
 • Chăm sóc cấp cứu
 • Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh
 • Chăm sóc nhi khoa (trẻ em)
 • Khám nha khoa cho trẻ em
 • Chăm sóc thị lực cho trẻ em
 • Thuốc kê toa
 • Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
 • Chăm sóc sức khỏe tinh thần
 • Điều trị lạm dụng dược chất gây nghiện
 • Chăm sóc phòng ngừa/kiểm tra sức khỏe định
  kỳ (không thu phí bổ sung)
 • Kiểm soát bệnh tật (không thu phí bổ sung)

Làm thế nào quý vị biết được những phương pháp điều trị nào được hãng bảo hiểm bao trả? Để biết được những phương pháp điều trị, xét nghiệm, và thuốc điều trị nào được bảo hiểm bao trả, hãy gọi tới số dịch vụ thành viên ghi trên thẻ bảo hiểm của quý vị. Đây là một bước đặc biệt quan trọng cần phải thực hiện trước khi tiếp nhận bất cứ phương pháp điều trị lớn hay tốn kém nào.
Làm thế nào để quý vị biết chi phí cho một quy trình điều trị? Ở Maryland, phí tổn của tất cả các quy trình khám chữa bệnh trong bệnh viện đều được quy định bởi cơ quan quản lý của tiểu bang. Chi phí mà quý vị phải chi trả cho một quy trình khám chữa bệnh sẽ tùy thuộc vào khoản đồng trả (copay) và khoản đồng bảo hiểm (co-insurance) trong chương trình bảo hiểm của quý vị và việc quý vị đã đáp ứng được khoản khấu trừ của mình hay chưa.

Để xem video về chủ đề này hãy truy cập trang web www.DestinationHealth.me hoặc đọc phần nội dung trên Money Talk.